Welkom

Belangrijk nieuws voor spelers in België

Omwille van ontwikkelingen in de wetgeving is 888poker op dit ogenblik niet in staat nieuwe spelers te aanvaarden. Houd deze ruimte in de gaten voor meer updates van het bekroonde 888poker. Voor meer informatie neem contact op met: support@888.com

Information importante pour les joueurs résidant en Belgique

En raison d'une évolution du cadre réglementaire, 888poker n'est, pour le moment, plus en mesure d'accueillir de nouveaux joueurs résidant en Belgique. Visitez régulièrement cette page pour de plus amples informations de la part de 888poker, l'opérateur poker de l'année. Si vous avez des questions, veuillez nous écrire à : support@888.com

Important News for Players in Belgium

Due to regulatory developments, 888poker is unable to accept new players in Belgium at this point. Please watch this space for further updates from the award-winning 888poker. For further queries please contact: support@888.com